Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/entry.php on line 14 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 12 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 120 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 175 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 221 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 236 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/widgets.php on line 544 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 202 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 202 [:da]Curriculum vitae Carsten[:de]Lebenslauf Carsten[:en]Curriculum vitae Carsten[:] | Hjem

[:da]Curriculum vitae Carsten[:de]Lebenslauf Carsten[:en]Curriculum vitae Carsten[:]

[:da]okt.2014 – nu

Administrativ kontormedarbejder og bogholder i Københavns VVS A/S.  KBHVVS.DK

2009 – nov.2013

Regnskabschef / Kontor / bogholder i et mellemstort VVS firma (Falsing og Grau A/S.) 35 – 50 ansatte periodisk omsætning 25- 30 mill.. Fungeret som alt mulig kontormedarbejder – bogholder – klargjort regnskaber til revisor og kundeservice pr. telefon. Styret Finans – Debitor – Kreditor – Lager – Projekt, samt lønkørsel på samtlige medarbejdere.  Lønbogholderi med afstemning og indrapportering via eIndkomst til Skat – Momsrapporter – eFeriekort – Pension – mm.. Refusioner vedr. barsel – sygdom mm. Klargjort alle transaktioner og kreditor betalinger i bank til endelig godkendelse. Samt ad hock opgaver.

2008 – 2009

Lundberg Data som løn konsulent – underviser – opsætning – programmering af C5 økonomisystem og tilretninger. LUNDBERGDATA.DK

2006 – 2008

Københavns VVS som Gas – og Vandmester / sikkerhedsansvarlig over Sikkerhedsstyrelsen. Bogholder og kontor – fakturering mm.

2002 – 2006

Cubus Advokaterne – Varmemester – Smakkegårdsbo.

1998 – 2002

Lundberg Data A/S. som konsulent – programmør – underviser – sælger – løn konsulent.

1984 – 1998

Selvstændig VVS-Installatør med eget firma 10 – 15 ansat periodisk. Speciale indenfor tagarbejder – bl. a. kobbertage for slots og ejendomsstyrelsen.

1970 – 1984

Virket som blikkenslager og VVS montør på både store og små byggerier, været formand for større sjak i perioder.

1965 – 1970

Først arbejdsdreng, siden lærling som blikkenslager og VVS montør hos Eskild Frederiksen og Søn i Kongens Lyngby.

Uddannelse:

Folkeskolen – 1957 – 1965 Ulrikkenborgskolen i Kongens Lyngby – gik ud i 1. real for at blive håndværker.

Lærling -1965 – 1970 Eskild Frederiksen og Søn i Kongens Lyngby.

VVS – Installatør eksamen -1984 – 1985 Teknologisk institut i Tåstrup.

Programmering – 1998 – 1999 Hos Damgaard data og bestå certifikater i XAL programmering og supervisor på C5. Bestået til niveau avanceret programmør.

Generelt:

Har altid været interesseret i at udvide min horisont og gået på mange kurser på aftenskole mm.

Sprog:

Dansk: Modersmål

Engelsk: Rimeligt, både mundtligt og skriftligt

IT-Kompetencer:

·         Erfaren burger af de fleste Microsoft produkter.

·         Kan programmerer i nogle af produkterne

·         Erfaren i regnskabs systemer – projekt styring og løn.

·         Har fungeret som serveradministrator.

·         Har nemt ved at lærer nye systemer.

Carsten Wendel Nielsen.[:de]okt.2014 jetzt

Administrative Office-Mitarbeiter und Steuerberater in Kopenhagen VVS A / S KBHVVS.DK

2009 – nov.2013

Chief Accountant / Büro / Buchhalter in einer mittelgroßen Firma Sanitär (Falsing und Grau A / S.) 35 – 50 Mitarbeiter regelmäßig Einnahmen 25 bis 30 Mühle .. Arbeitete wie alles, was Office Mitarbeiter – ein Buchhalter – aufgestellten Abschlüsse zu Wirtschaftsprüfern und Kunden-Support. Telefon. Das Kabinett Finanzen – Debitorenbuchhaltung – Kreditorenbuchhaltung – Lagerung – Projekt-und Gehaltsabrechnung aller Arbeitnehmer. Lohn-und Reporting-Abstimmung per E-Einnahmen steuerlich – MwSt Berichte – Urlaubsgeld elektronisch Karte – Pension – etc. .. Erstattungen für. Mutterschaft – Krankheit mm. Vorbereitet alle Transaktionen und Lieferantenzahlungen in der Bank zur endgültigen Genehmigung. Sowie Ad-Hock-Aufgaben.

2008 – 2009

Lundberg Daten wie Gehaltsberater – Teach – Setup – Programmierung des Finanzsystems und Änderungen C5.

LUNDBERGDATA.DK

2006 – 2008

Kopenhagen Sanitär-Gas – Wasser und Master / Safety Officer der Agentur für die Sicherheit. Buchhalter und Büro – Abrechnung mm.

2002 – 2006

Cubus Rechtsanwälte – Hausmeister – Smakkegårdsbo.

1998 – 2002

Lundberg Data A / S. als Berater – Programmierer – ein Lehrer – Verkauf – Gehaltsberater .

1984 – 1998

Selbst Soldat mit seiner eigenen Firma 10-15 regelmäßig beschäftigt. Spezialisiert auf Dach – bl. ein. Kupferdächer von Slots und Immobilienbüro.

1970 – 1984

Als Klempner-und Sanitär-Installateur von großen und kleinen Bauprojekten gearbeitet, hat die wichtigsten Banden in Zeiten geleitet.

1965 – 1970

Erste ein Junge, da Lehrling als Klempner-und Sanitär-Ingenieur mit Eskildsdatter Frederiksen und Sohn in Kongens Lyngby.

Ausbildung: Grundschule – 1957 – 1965 Ulrikkeholm Schloss-Schule in Kongens Lyngby – ging in der ersten real ein Handwerker zu sein.

Lehrling: -1965-1970 Eskild Frederiksen und Sohn in Kongens Lyngby.

Sanitär – Installer Prüfung: -1984-1985 Technologischen Institut in Taastrup.

Programmierung: – 1998 – 1999 Am Damgaard Daten und Zertifikate in XAL Programmierung und Supervisor Pass auf C5. Auf das Niveau der fortgeschrittenen Programmierer übergeben.

Allgemein:

Schon immer Interesse an der Erweiterung meinen Horizont und gegangen auf viele Kurse an der Abendschule mm gewesen.

Sprache:

Dänisch: Muttersprache

Englisch: Ziemlich, sowohl mündlich als auch schriftlich

IT-Kenntnisse:

· Ältere Burger der meisten Microsoft-Produkte.

· Kann in einige der Produkte programmiert werden

· Erfahrene in Buchhaltungssysteme – Projektmanagement und Arbeit.

· Diente als Server-Administrator.

· Ist einfach, neue Systeme zu lernen.

Carsten Nielsen Wendel.[:en]

okt.2014 now

Administrative office staff and accountant in Copenhagen VVS A / S. KBHVVS.DK

2009 – nov.2013

Chief Accountant / Office / accountant in a medium sized plumbing company (Falsing and Grau A / S.) 35 – 50 employees periodically revenue 25 to 30 mill .. Worked like everything office employee – an accountant – prepared financial statements to auditors and customer support. phone. The Cabinet Finance – Accounts Receivable – Accounts Payable – Storage – Project and payroll of all workers. Payroll voting and reporting via e-Income for Tax – VAT Reports – Electronic Holiday pay Map – Pension – etc. .. Refunds concerning. maternity – illness mm. Prepared all transactions and vendor payments in the bank for final approval. As well as ad hock tasks.

2008 – 2009

Lundberg Data as salary consultant – teach – setup – programming of C5’s financial system and modifications.

LUNDBERGDATA.DK

2006 – 2008

Copenhagen plumbing as Gas – Water and Master / Safety Officer of Safety Agency. Accountant and office – billing mm.

2002 – 2006

Cubus lawyers – Caretaker – Smakkegårdsbo.

1998 – 2002

Lundberg Data A / S. as a consultant – programmer – a teacher – sell – salary consultant.

1984 – 1998

Self-serviceman with his own company 10-15 employed periodically. Specializing on roof – bl. a. copper roofs of slots and estate agency.

1970 – 1984

Worked as a plumber and plumbing installer of both large and small construction projects, has chaired the major gangs in periods.

1965 – 1970

First a boy, since apprentice as a plumber and plumbing engineer with Eskild Frederiksen and son in Kongens Lyngby.

Education:

Primary school – 1957 – 1965 Ulrikkeholm Castle School in Kongens Lyngby – went out in the first real to be a craftsman.

Apprentice -1965 – 1970 Eskildsdatter Frederiksen and son in Kongens Lyngby.

Plumbing – Installer exam -1984 – 1985 Technological Institute in Taastrup.

Programming – 1998 – 1999 At Damgaard data and pass certificates in XAL programming and supervisor at C5. Passed to the level of advanced programmer.

General:

Have always been interested in expanding my horizons and gone on many courses at night school mm.

Language:

Danish: Mother tongue

English: Reasonably, both orally and in writing

IT Skills:

· Senior burger of most Microsoft products.

· Can be programmed in some of the products

· Experienced in accounting systems – project management and labor.

· Served as a server administrator.

· Is easy to learn new systems.

Carsten Nielsen Wendel.

[:]