Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/entry.php on line 14 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 12 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 120 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 175 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 221 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/streams.php on line 236 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/widgets.php on line 544 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 202 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/a/b/1/frem51.dk/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 202 Hjem | Mette og Carstens private hjemmeside med tilhørende blok

[:da]Mette & Carsten Frem 51 [:de]Mette & Carsten Frem 51 [:en]Mette & Carsten Frem 51[:]

[:da]

me30082014_web
Carsten hjemme 31.08.2014

Flere har spurgt mig, hvad vil du med en hjemmeside? Og jeg synes svaret er ret enkelt. Det er en simpel og spændende måde at komme ud, og få kontakt med andre. Ens familie og venner kan følge med i billedserier og meget mere. Internettet er tilgængeligt for de fleste, og jeg tror på, det vil være med til, at give os en bedre fremtid. Det vil styrke ytringsfriheden. Viden og informationer krydser kontinenterne på et split sekund. Intet kan holdes hemmeligt, men til gengæld vil der også være meget løgn. Det vil skærpe vores kritiske sans for informationer i den sidste ende, tror jeg.

Så hop du bare ind og check min side!

Mette i køkkenet 07.11.2014
Mette 07.11.2014

Når ovenstående er sagt meget overordnet, er det min mening, at jeg vil bruge siden til, at den løbende skal opdateres med de oplevelser og den udvikling, der er i familien “Andersen og Nielsen” gennem tiden i huset Frem 51. Jeg har egentligt et ønske om, at vores blok skal bruges til alle de private ting imellem familie og venner i stedet for “Facebook”. Altså en mere personlig og beskyttet blok eller “Chat” om man vil, så det mere overflødige og eventuelle uheldige elementer ikke forekommer. Jeg vil vedligeholde nogle mere praktiske ting som telefon- og e-mail liste mm.. Jeg vil kæde den sammen med den lille webshop, som jeg arbejder på at lave til Mette, nemlig marskandiser.eu

Mette-Jersey-2010_web
Mette på Jersey 2010

Klik du bare ind på den grønne tekst herover og webshoppen vil åbne.

Indtil videre er det kun med test varer, og betalingen er ikke slået til endnu. Men det får jeg forhåbentlig snart tid til at lave.

Du kan også bare gå på opdagelse i alle linkene i menu linjen foroven.[:de]

me30082014_web
Carsten Heim 2014

Mehrere Leute haben mich gefragt, was halten Sie von einer Website wollen? Und ich denke, die Antwort ist recht einfach. Es ist eine einfache und spannende Art und Weise zu bekommen und mit anderen zu verbinden. Seine Familie und Freunde können das Bild Serien und mehr zu folgen. Internet zugänglich ist für die meisten Menschen, und ich glaube, es wird uns helfen, eine bessere Zukunft zu geben. Wissen und Information grenz Kontinenten im Bruchteil einer Sekunde. Nichts kann geheim gehalten werden, aber dann wird es auch viel Lüge. Es wird unsere kritische Aufmerksamkeit auf Details in der Ende schärfen, denke ich.

Dazu einfach Hop in und Check meiner Seite!

Mette i køkkenet 07.11.2014
Mette 07.11.2014

Wenn die oben genannten sehr allgemein, ist es meiner Meinung nach, dass ich neben der kontinuierlich mit den Erfahrungen und Entwicklungen in der Familie “Andersen und Nielsenaktualisiert durch die Zeit in dem Haus über 51 tatsächlich nutzen, ich habe ein Wunsch, unser Block wird für alle Privatsache zwischen Familie und Freunden statt “Facebook” verwendet werden. So eine persönliche und geschützte Block oder “Chat“, wenn man so will, so dass die mehr redundant und unerwünschte Elemente treten nicht auf. Ich werde noch ein paar praktische Dinge wie Telefon und E-Mail-Liste, usw. halten .. Ich werde es dem kleinen Laden, dass ich auf so Mette, nämlich marskandiser.eu Arbeits verlinken

Klicken Sie oben gerade in den grün Text und die Web-Shop wird geöffnet.

Mette Jersey 2010
Mette Jersey 2010

Bisher ist nur die Prüflinge und die Zahlung noch nicht aktiviert. Aber ich werde hoffentlich bald Zeit, sich vorzubereiten.

Sie können auch einfach alle Links in der oberen Menüleiste zu erkunden.[:en]

Carsten home 2014
Carsten home 2014

Several people have asked me what do you want from a website? And I think the answer is pretty simple. It is a simple and exciting way to get out and connect with others. One’s family and friends can follow the image series and more. Internet is accessible to most people, and I believe it will help to give us a better future. Knowledge and information cross continents in a split second. Nothing can be kept secret, but then there will also be much lie. It will sharpen our critical attention to details in the end, I think.

Then you just hop in and check my page!

Mette i køkkenet 07.11.2014
Mette 07.11.2014

When the above said very general, it is my opinion that I will use next to the continually updated with the experiences and developments in the family Andersen and Nielsenthrough time in the house Above 51 Actually, I’ve a desire that our block will be used for all private thing between family and friends instead of “Facebook”. So a more personal and protected block or Chat” if you will, so the more redundant and any undesirable elements do not occur. I will maintain some more practical things like telephone and email list, etc. .. I will link it to the little shop i am working on making Mette, namely marskandiser.eu

Mette-Jersey-2010_web
Mette in Jersey 2010

Click just into the green text above and the web shop will open.

So far, only the test items and the payment is not enabled yet. But I’ll hopefully soon time to prepare.

You can also just explore all the links in the top menu bar.

 

 

 [:]